Konferens - Föreläsningar - Boende
Skogen är full av liv

Skogen är full av liv

Att Sverige är ett land fullt av skog är känt för både oss som bor här och alla besökare från tätbefolkade länder på kontinenten. Skogen har tjänat oss väl som råvara och är en stor inkomstkälla som exportprodukt.

Men skogen är så mycket mer än avverkningsytor och  granplanteringar. Det är därför skogs- och naturturismen stadigt ökar i Sverige, då människor från andra länder njuter av det vi tar för självklart. Och det är lätt att bli hemmablind. Morgan Andersson har levt ett liv i nära relation med skogen och allt som finns däri. Djur, växter och träd kan lära oss något om livet.

Låt naturen inspirera!

Boka in en vandring eller en föreläsning med Morgan och upptäck skogens smaker, ljud, djur och växter. Ett utmärkt tillfälle till rekreation och ny kunskap om vår natur, både för dig som vill förlägga din konferens till Gårdakrik och för dig som vill dra ihop vännerna för en fridfull friluftshelg i den halländska skogen.

Exempel på ämnen:

  • Skogen som rekreation
  • Allt hänger ihop – sambanden i skogen
  • Modernt skogsbruk
  • Matvandring
  • Kreativitet med skogen som material

Eller sätt ihop ditt eget program utifrån dina önskemål! Med Morgan som nestor blir skogsvandringen porten till en ny värld.
 

Copyright © Gårdakrik | Sajtkarta